Ny Blankmedieordning afgift i kraft per 1. januar 2022.

13. april 2022  

Ikke kategoriseret.

Nye Copydan-afgifter

En ny ordning fra Copydan betyder, at der kommer afgift på blandt andet mobiltelefoner, computere og tablets, der anvendes af private forbrugere.

Hvis man er producent eller importør af de omfattede produkter, er der pligt til at indberette og betale dette såkaldte “blankmedievederlag”.

Ergotel A/S vil derfor fremadrettet pålægge de omfattede varer denne afgift. Afgiften vil fremgå separat på vores fakturaer.

Til højre ses en oversigt over de produkter, der fra 1. januar 2022 er omfattet af reglerne og hvor meget der skal betales i afgift for de enkelte produkter.

Fritagelse

Du kan som forhandler søge fritagelse for den nye afgift, hvormed du vil få et godkendelsesnummer. Dette indebærer, at du som forhandler selv skal indberette til Copydan. Opnås fritagelse, bedes du sende en mail til Ergotel (bogholderi@ergotel.dk) med firmanavn, CVR-nummer samt godkendelsesnummeret.

Reglerne er udstukket fra CopyDan:
Brugeren er forpligtet til at føre regnskab over køb og forbrug af lagringsmedier.
Ved afslutning af brugerens regnskabsår skal der foretages en fysisk optælling af beholdningen af købte vederlagsfrie lagringsmedier. Regnskabet skal fremstå på en klar og overskuelig måde. Det skal indeholde specifikationer, der kan danne grundlag for kontrol foretaget af en af Copydan KulturPlus valgt statsautoriseret revisor.

Du kan læse mere på Copydans website.

*En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.