Betingelser for Prøv Gratis

I prøveperioden er det udlånte produkt låners ansvar og opbevares på låners fulde risiko. Returneres produktet ikke til udlåner inden udløb af den aftalte prøveperiode, accepterer låner, at der fremsendes en faktura på produktet.

Denne faktura er bindende, med mindre der træffes anden aftale med udlåner om returnering på et andet tidspunkt. Det udlånte produkt skal betjenes efter forskrifterne i manualen. Hvis produktet beskadiges eller bortkommer, er det låners ansvar at tilvejebringe eller erstatte produktet.

Ved returnering skal produktet være uden skader og mangler. Alle tilbehørsdele, manualer og emballager skal ligeledes returneres. Emballager skal ligeledes være ubeskadigede. Udlåner forbeholder sig ret til, uden begrundelse at kunne afvise enhver henvendelse om at prøve et produkt gratis. Der tages endvidere forbehold for trykfejl, og ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Der udlånes ikke produkter til privatpersoner.

Låner kan fortryde anmodningen om lån indtil endelig aftale om levering er indgået.

Alle priser er ekskl. moms

Distributør af

Ergotel brands

Ergotel A/S – Metalvej 7C – 4000 Roskilde – Telefon 44 35 05 35 – CVR 21 59 20 48